Niekedy sa nedozviete skutočnú hodnotu okamihu, pokiaľ sa nestane spomienkou
Nie len víno čím staršie, lepším zdá sa